Vad innebär varudeklarerad bil?

Att köpa bil är sällan en enkel sak. Att köpa en begagnad bil kan vara det allra svåraste. Det kan vara svårt att veta det exakta värdet på den bil som är intressant och det kan finnas risk för att det uppstår problem med bilen strax efter köpet är genomfört.

För att underlätta begagnade bilköp via bilfirmor gick Konsumentverket 2018 samman med Motorbranschens Riksförbund för att tillsammans ta fram en ny varudeklaration för alla begagnade bilar. Den innebär att bilförsäljaren fyller i uppgifter om den begagnade bilen, så att kunden enklare kan se vilket skick det är på den aktuella bilen.

Målet var att ge köparen en mer realistisk bild på bilen, jämfört med vad de flesta köpare kanske har utan en ingående deklaration. I och med att även begagnade bilar är relativt dyra är det viktigt med en tydlig redovisning av bilens skick. Även om varudeklaration av begagnade bilar har funnits tidigare innebar de nya bestämmelserna att även de allra billigaste bilarna ska varudeklareras om de säljs av en bilhandlare. Tidigare behövdes inte detta för bilar under 30 000 kronor.

Detta ger inte bara en trygghet för köparen, utan även för bilhandlaren.  Varudeklarationen ger en bra grund för en dialog med köparen risken för missförstånd mellan säljaren och köparen minimeras. Även antalet reklamationer tenderar att minska med en utförlig varudeklaration.