Bygglov för arbetsbod

Ska du utföra ett projekt som löper över längre tid och du planerar att du behöver placera ut en byggbod i samband med detta? Då är det viktigt att kolla upp vad som gäller i just din kommun för en sådan tillfällig placering.

Det är lätt att tro att det inte behövs bygglov för att upprätta en arbetsbod under en tidsbegränsad period. Åsikterna kring detta kan gå isär och tjänstemän i olika kommuner kan resonera lite olika. Vissa anser att om du hyr en byggbod för en begränsad tid är det ok att ställa upp den på en tomt utan att söka bygglov.

Vissa kommuner har gått ut med riktlinjer att det inte behövs bygglov om arbetsbodarna ska stå mindre än tre månader och vissa kommuner har sex månader som samma riktlinje. 2015 kom det dessutom en dom kommit från högsta instans, Mark- och
miljööverdomstolen (MÖD), som  fastställer att det krävs bygglov för byggbodar, åtminstone om de har varit uppställda/etablerade under längre tid än 1,5 år. Vad som gäller för kortare tidsperioder är ännu inte fastlagt av domstol eller lagstiftare.

Som du ser är det inte riktigt lätt att veta vad som gäller, så rekommendation är att alltid kontakta sin kommun för varje enskilt ärende och se vad som gäller för just det.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *